Hulda Klara Zadeck i Hans Blumenthal - Polski

Hulda Klara Zadeck

Hulda Klara Zadeck urodziła się w Schönlanke, była niezamężna i pracowała jako księżniczka w hurtowni artykułów papierniczych swojego ojca w Magdeburgu. Po śmierci brata Artura w styczniu 1938 r. została sama. Zamieszkała w różnych mieszkaniach, w tym w "domu żydowskim" przy Große Schulstraße 2b. Została deportowana do obozu koncentracyjnego Theresienstadt 2 grudnia 1942 r. i zmarła tam 4 lutego 1943 r. 

Hans Blumenthal

Hans Blumenthal, urodzony 28 listopada 1901 r. w Egeln, pochodził z żydowskiej rodziny kupieckiej i prowadził firmę swoich rodziców w Egeln do 1933 r. Opuścił Egeln w 1933 r. i wyjechał do Magdeburga, gdzie pracował jako dekarz i mieszkał u rodziny Bruck przy Breiten Weg 224. Został aresztowany 14 czerwca 1938 r. w wyniku antysemickiej kampanii "Arbeitsscheu Reich" i wysłany do obozu koncentracyjnego Buchenwald. Jego droga wiodła z Buchenwaldu przez Dachau do Sachsenhausen. Hans Blumenthal zmarł w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen 25 marca 1942 r. w wyniku gruźlicy płuc i ekstremalnej pracy przymusowej.